Oud ambacht in een nieuw jasje

Vloer- en wandtegels met de hand gemaakt

Vernieuwd ambacht

In de huidige digitale wereld waar serieproductie normaal is, zijn ambachten niet verdwenen. Hoewel dat wel zo kan lijken. Ze bestaan niet alleen nog, maar laten zelfs een jaarlijkse groei zien. Dit wordt ook wel de ambachtseconomie genoemd. Doordat ambachten ook hun methoden en technieken hebben aangepast en daardoor verbeterd zijn, zou je kunnen spreken van "vernieuwde ambachten".

Het vervaardigen van producten met de hand past in de filosofie van mensen die de traditionele levenswijze niet verloren willen laten gaat. Daardoor blijven de producten met hun verhaal bestaan, wat met industrieel geproduceerde producten niet wordt bereikt. Het is deze tijd vrijwel uitgesloten dat dit soort producten kunnen concurreren op een mondiale markt. Imitatie en massaproductie zullen dan meestal winnen. De kleinschaligheid en gebrek aan middelen zijn dan de belemmerende factoren.

Binnen het vernieuwde ambacht wordt gekeken hoe de commerciële tekortkomingen in de ambachtelijke productiemethoden kunnen worden verkleind.

Kan je dan spreken van “industrialisering van het vakmanschap”?

Door de invoering van nieuwe productiecriteria, worden we geconfronteerd met een delicate kwestie: in hoeverre kunnen technologie en digitale technieken in het ambachtelijke proces betrokken worden zonder zijn waarde en zijn eigen essentie te verliezen? Dit dilemma hoeft er in werkelijkheid niet te zijn, en het antwoord is simpeler dan je zou verwachten. Het combineren van de vakmanschap van het ambacht met een ruimere productie is zeker haalbaar.

De producent van deze vloer- en muurtegels heeft daarvoor de tradities en wijsheid van de artistieke meesters in huis gehaald. Er wordt gewerkt in een ruime ambachtelijke werkplaats, om de productie te vergemakkelijken. Wat was daar voor nodig?

  • Het integreren van kwaliteitstesten gedurende het hele proces
  • Continue onderzoek, analyse en aanpassingen van het basismateriaal, klei
  • Optimaliseren van de processen
  • Innoveren van de producten en hun eigenschappen
  • Prominente rol voor het ontwerp: vanaf de beginfase speelt het ontwerp van de producten een prominente rol 

Ambachtelijke kennis als basis

De fabrikant van deze tegels neemt de ambachtelijke kennis als uitgangspunt van het vernieuwde ambacht. Het is dan ook de ambachtsman zelf die het innovatieproces leidt. De opname van nieuwe elementen in het vervaardigingsproces wordt alleen uitgevoerd als dit past bij de ambachtelijk werkwijze en als de wijziging niet leidt tot verlies van de waarde van het product waar de meester achter kan staan. Bij elke fase van het productieproces zijn het de handen van de expert die er voor zorgen dat de oude technieken niet verloren gaan.

In het vernieuwde ambachtsproces is de basis dat er klantgericht naar producten gekeken wordt. Daardoor zullen ze in geen geval in serie gemaakt worden. Dit is in feite een van de belangrijkste deugden van handgemaakte producten: er zijn geen twee gelijken. Dit is hoe het vakmanschap erin slaagt om zich te onderscheiden in de markt, maar ook met het gebruik van biologische en duurzame materialen, zoals in het geval van gebakken klei.

Een stap verder

De bijdrage van het vernieuwde ambacht richt zich niet alleen op het productie plan, maar gaat een stap verder. Als het doel is om een ​​ruimte te creëren voor het ambachtelijke product op de markt, zal deze vernieuwing van het ambacht ook doorgevoerd moeten worden in het actuele esthetische aspect en de moderne communicatiekanalen.

Om die reden werkt de fabrikant met jonge ontwerpers die de potentie hebben om de uitstraling van klei opnieuw uit te vinden en om deze eeuwen oude grondstof te internaliseren. Het resultaat is een  modern en vooruitstrevend product, maar met behoud van zijn traditionele waarde en handwerk.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb